Thursday, October 21, 2010

Ni ada nota sikit.. moga bermanfaat

a) Tujuan Membaca
Setiap perkara yang dilakukan mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Kemahiran membaca pula mempunyai dua tujuan yang ingin dicapai iaitu tujuan serta merta dan tujuan lanjut. Tujuan serta merta merupakan tujuan muktamad untuk membolehkan murid membaca dan memaham. Apabila murid-murid sudah boleh memaham, ini bermakna mereka boleh membaca secara cepat, tidak teragak-agak, dan  boleh membaca dengan serta merta. Manakala tujuan lanjut pula merupakan kesinambungan tujuan membaca serta merta. Berikut ialah lanjutan mengenai tujuan serta merta dan tujuan lanjut:
Tujuan Serta-merta
Tujuan Lanjut
Tujuan-tujuan lain bagi tujuan serta merta:
·        Membolehkan murid membaca dengan betul dengan sebutan dan intonasi yang betul.
·        Membolehkan murid membaca secara senyap tanpa gangguan.
·        Mewujudkan sikap suka membaca dan mencara erti disebalik bahan bacaan.
·        Menimbulkan minat membaca sebagai satu hiburan dan pengisian masa lapang serta menambahkan pengetahuan.
Matlamat tujuan lanjut ialah:
·        Menjadikan membaca sebagai penambah pengalaman dan pengetahuan.
·        Mendapatkan input untuk dijadikan panduan hidup.
·        Meluaskan pengetahuan, mengukuhkan kefahaman, dan memperbetul salah tanggapan.
·        Melahirkan pandangan secara tersusun dan bernas.
·        Modal untuk bersosial dengan masyarakat sekeliling.

b) Definisi Membaca
Terdapat beberapa definisi membaca mengikut pandangan beberapa tokoh dan individu. Antaranya ialah definisi kemahiran membaca adalah sebagaimana berikut:
Harris dan Sipay (1980)
Proses untuk memperoleh tafsiran yang bermakna tentang lambang-lambang  bercetak atau bertulis.
Kenedy (1981)
Keupayaan  seseorang untuk mengecam  bentuk visual iaitu lambang-lambang grafik yang mewakili bahasa atau perkataan.
Marohaini Yusoff (1999)
Hubungan bentuk dengan bunyi atau makna yang telah diketahui,  dan seterusnya  berasaskan pengalaman lalu, memahami dan mentafsirkan maksudnya.
Charles Frie (1963)
Aktiviti pentafsiran menterjemahkan lambang-lambang kepada bunyi-bunyi bahasa yang dimaksudkan.
Frank Smith (1971)
Membaca merupakan satu psikolinguistik dan merupakan langkah lanjutan dalam perkembangan pembelajaran bahasa dan memproses perkembangan yang diterima.
Prof. Atan Long (1976)
Merupakan proses keterbalikan tulisan yang mana membaca adalah mentafsirkan kembali lambang-lambang bertulis dan mendapatkan makna-makna tersebut dengan pengalaman sedia ada.
Kesimpulan daripada kesemua definisi di atas
Membaca merupakan satu proses menyuarakan tulisan (lambang-lambang bercetak atau bertulis), mengambil isi dan fikiran yang bertulis dan seterusnya memahamkan isi kandungannya. 

No comments:

Post a Comment